Wordt het berekende rantsoen opgegeten door de koeien? Worden alle mineralen & vitaminen opgenomen in de maag en darmen? Hittestress verhoogt het verbruik van vit E & selenium. Een te kort aan selenium bij droge koeien verminderd de opnamecapaciteit van antistoffen in het kalf. Hoog kaliumgehalte verminderde de opname van magnesium. De penspH heeft een invloed op de opname van magnesium. Organisch gebonden mineralen worden beter opgenomen als anorganisch gebonden….

Het belang van mineralen & vitaminen voor de weerstand, vruchtbaarheid, klauw- en algemene gezondheid is niet te onderschatten. Het is echter duidelijk dat het berekende en gevoederde gehalte niet altijd resulteert in gewenste bloedwaardes in de individuele koeien.

Waarom analyse tankmelk?

Voor fosfor, jodium, selenium, zink en koper kan de algemene trend op kuddeniveau gemonitord worden in de tankmelk. Dit is goedkoper als bloedanalyses maar er moet rekening gehouden worden met de beperkingen. Dit geeft echter het gemiddelde weer. Zo weten we niet hoe de waardes zijn in de verse koeien. Mogelijks zitten zij laag en wordt dit verder in de lactatie gecorrigeerd. Wat met de gehaltes bij de vaarzen in vergelijking met de koeien? Voor klauwgezondheid, een aandachtspunt over heel de lactatie, kunnen de belangrijkste mineralen

Waarom individuele bloedname?

Mbt mineralen en vitaminen is 1+1 niet gelijk aan 2 en daarom is individuele analyse in bepaalde situaties aan te raden.

Zeker wanneer er problemen zijn met de vruchtbaarheid, de transitieperiode, slepende melkziekte, de vaarzen,… is dit aanbevolen. Afhankelijk van het probleem kunnen andere analyses aangevraagd worden. Is de opname gelijk? Gemiddeld kan het gehalte goed zijn ondanks dat meerdere dieren onder de limiet scoren. Na individuele analyse kan de vitaminen- en mineralenvoorziening gericht aangepast worden waar nodig.