Kalveren

Tijdens periodes van hittestress eten de koeien minder. Bij droge koeien leidt dit tot een lagere aanvoer van voedingsstoffen naar het kalf. Eens geboren zijn deze kalveren kleiner, minder vitaal en nemen zijn de levensnoodzakelijke antistoffen uit de biest slechter op.

Deze kalveren zijn zodus vatbaarder voor ziektes en verminderde groei.

Extra aandacht voor voldoende biestvoorziening blijft ook nu nog nodig!

Droge koeien

Een lagere droge stofopname tijdens de (close-up) periode maakt de koeien naast kalfsziekte en linker lebmaagverplaatsing o.a. vatbaarder voor het niet afkomen van de nageboorte & een lechtere baarmoedergezondheid.

Indien de nageboorte na 16 uur nog niet is afgekomen (en de koe rechtstaat en niet perst) kan er éénmalig 5cc oxytocine bijgespoten worden. Dit stimuleert het samentrekken van de baarmoeder. Opvolging van de temperatuur en baarmoedergezondheid blijft nodig de eerste dagen na het kalven.

Een gezonde baarmoeder is essentieel in het tijdig terug drachtig krijgen van uw dieren. Laat zodus de verse koeien zeker controleren door uw dierenarts zodat er tijdig actie ondernomen kan worden!

Vruchtbaarheid

Naast een gezonde baarmoeder zijn goed cyclerende eierstokken onmisbaar. De transitieperiode is in tijden van extreme hitte des te zwaarder geweest. Niet alleen verhoogt dit de kans op cysteuze eierstokken, ook normale eicellen kunnen hierdoor van mindere kwaliteit zijn. De eicellen die ovuleren in de eerste 50-60 dagen van de lactatie hebben tijdens hun rijping minder last gehad van deze negatieve effecten.

Overweeg daarom om, rekening houdend met alle andere factoren, koeien die goed bronstig staan vóór het eindigen van de vrijwillige wachtperiode reeds te insemineren.

Klauwgezondheid

Koeien stonden langer, pensverzuring, vochtigere roosters door verneveling…

Mortellaro, tussenklauwontsteking, zoolbloedingen en -zweren,… komen nu veel meer voor.

Tijdig bekappen en extra aandacht voor klauwbaden is nu zeker aan de orde!

Spoedhulp nodig?

Bel ons op +32 14 37 86 21 of maak een afspraak